ទំព័រ​ដើម​ / Holidays / Deutschland / Friesoythe....oder Wongs B-day [50]